Group of Multiethnic Busy People Working in an Office

Zarządzanie i administrowanie

 • obsługa administracyjna, nadzór nad realizacją umów, prowadzenie spraw meldunkowych oraz kontroli płatności, reprezentowanie przed urzędami, prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu, zlecanie przeglądów,
 • obsługa księgowa, kalkulacja zaliczek na pokrycie kosztów bieżących, rozliczenia podatkowe, naliczenia opłat indywidualnych, sporządzanie sprawozdań z wpływów i wydatków na nieruchomości, przygotowanie założeń do Planu Gospodarczego na rok następny.
Plumber fixing under the sink in the kitchen

Obsługa konserwacyjna

 • wymiana zepsutych wyłączników, gniazd, bezpieczników, instalacji elektrycznej,
 • wymiana zaworu lub odcinka rury,
 • naprawa zawiasów, samozamykaczy, zamków i klamek,
 • wymiana okuć, elementów stolarki okiennej i drzwiowej, wstawienie szyby,
 • uszczelnienie pokrycia dachu, drobne naprawy opierzeń, naprawa i czyszczenie rynien, rur spustowych,
 • koszenie trawy,
 • naprawa miejscowo uszkodzonych tynków.
worker cleaning floor with machine

Utrzymanie czystości

 • sprzątanie, mycie, odśnieżanie,
 • powiadamianie o dostrzeżonych uszkodzeniach,
 • dbałość o stan pojemników na śmieci i terenu wokół,
 • usuwanie ogłoszeń, plakatów, afiszy,
 • zawiadamiane o wypadkach naruszania porządku domowego,
 • doręczanie zawiadomień lokatorom.