Prawo

1. "Co to jest wspólnota mieszkaniowa?"

Zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24.06.1994r.

  • art. 6
  • art. 23
  • art. 30 ust. 2
  • art. 32

Wspólnotę Mieszkaniową tworzą wszyscy - ogół właścicieli, których lokale mieszkalne i użytkowe wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Uchwały właścicieli lokali są podejmowanie bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd, uchwała może być wynikiem głosów oddanych w w/w sposobach głosowania.

Uchwały właścicieli zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczone np. wielkościami udziałów, chyba że uchwałę podjęto w tym trybie, że Właściciele zadecydowali, że na 1 właściciela przypada 1 głos bez względu na wielkość udziału.

2. Co może Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej?

Art. 22 ustawy o własności lokali jasno określa czego Zarząd W. M. nie może:

  1. Ustalić wynagrodzenia Zarządu lub nadzorcy.
  2. Ustalić wysokości opłat na okrycie kosztów zarządu.
  3. Przyjęć planu gospodarczego - rocznego.
  4. Podmienić ani nabyć nieruchomości.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej może natomiast: podpisać umowę o administrowanie, gdyż jest to czynność zwykłego zarządu. Powierza w ten sposób pewien zakres swoich kompetencji firmie w której czynności te wykonywać będzie osoba - administrator pod nadzorem licencjonowanego zarządu nieruchomościami.