Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Obsługa księgowości, nadzór nad stanem technicznym budynku, prowadzenie remontów i modernizacji, wybór dostawców mediów - to tylko niektóre z obowiązków właściciela nieruchomości mieszkalnej. Administrator wspólnoty mieszkaniowej powinien mieć wszystko pod kontrolą. Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem w tym zakresie, proponujemy Klientom sprawne i rzetelne administrowanie nieruchomościami. Szczegółowe zadania określamy w indywidualnej umowie z Klientem.

Nadzór i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi

Zazwyczaj administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje prowadzenie spraw meldunkowych, zlecanie przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej i innych, wykonywanie rozliczeń podatkowych, realizację planu gospodarczego na rok bieżący i przygotowanie planu na rok kolejny, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów. Jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy także indywidualne rozliczenia wody, ścieków oraz ogrzewania. Zarządzanie nieruchomościami obejmuje również prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu. Nadzór wspólnoty mieszkaniowej to także obsługa mieszkańców - pomoc w sprawach formalnych oraz organizacja zebrań.

Administrowanie i zarządzanie kamienicami

Wśród naszych usług wymienić można też zarządzanie kamienicami. Administrowanie kamienicami wymaga szczególnej uwagi, gdyż są to często budynki już zabytkowe, o które trzeba się bardziej troszczyć - my jako zarządca nieruchomości sprawdzamy się w każdym zadaniu. Zapraszamy do kontaktu Klientów, którym zależy na tym, aby zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi było rzetelne i w pełni profesjonalne.

Zapewniamy:

Obsługę administracyjną:

1. Nadzór nad realizacją umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej / Właściciela z firmami zapewniającymi:

 • dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków
 • dostawę energii elektrycznej dla części wspólnej
 • dostawę energii cieplnej na potrzeby co i ciepłej wody
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych
 • konserwację domofonów
 • nadzór nad prawidłowym wywiązywaniem się z innych umów.

2. Nadzór nad pracą osoby do sprzątania.
3. Prowadzenie spraw meldunkowych oraz kontroli płatności.
4. Reprezentowanie przed urzędami.
5. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej obiektu:

 • Książka Obiektu
 • Teczka Obiektu

6. Zlecanie bieżących przeglądów obiektu:

 • instalacji gazowej - serwis pieca
 • instalacji elektrycznej
 • instalacji odgromowej
 • instalacji wentylacyjno-spalinowych.

7. Przygotowywanie materiałów źródłowych do budowania Planu Gospodarczego i Remontowego.

Obsługę księgową

1. Kalkulacja wysokości stawek zaliczek na pokrycie kosztów bieżących.
2. Rozliczenia podatkowe.
3. Naliczenia wymiarów opłat indywidualnych.
4. Rozliczenia indywidualne wody, ścieków, ogrzewania.
5. Sporządzanie rozliczeń właścicieli w części wspólnej w okresach rocznych.
6. Sporządzanie sprawozdań z wpływów i wydatków na nieruchomości.
7. Przygotowywanie zeznań do Urzędu Skarbowego.
8. Sporządzenie bilansu i rachunku wyników raz w roku nie dłużej niż do 31 marca roku następnego.
9. Przygotowanie założeń do Planu Gospodarczego na rok następny.
10. Przedłożenie dokumentów finansowych do bilansu i rachunku wyników do akceptacji Zarządu Wspólnoty.
11. Analiza kosztów i przychodów.

Załączamy:

1. Zakres obsługi konserwacyjnej nieruchomości.
2. Zakres utrzymania czystości, czyli obowiązki osoby sprzątającej firm współpracujących z nami (są to koszty dodatkowe).