logo
  BARBARA Handel Usługi Produkcja
Barbara Gąsiorowska

ul. Trębacza 33/2, 31-436 Kraków
tel: +48 601 487 643
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami


Zakres naszej obsługi i działań na rzecz Klienta określa umowa. W zależności od woli i potrzeb Klienta może to być umowa o zarządzanie lub administrowanie nieruchomością. Jasne określenie warunków umowy skutkuje sprawną obsługę nieruchomości. W umowie określona jest wysokość naszego wynagrodzenia. Umowa może być rozszerzona o konserwacje bieżące i obsługę sprzątającą.

Zapewniamy:

Obsługę administracyjną:
1. Nadzór nad realizacją umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej / Właściciela z firmami zapewniającymi:
  o dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków
  o dostawę energii elektrycznej dla części wspólnej
  o dostawę energii cieplnej na potrzeby co i ciepłej wody
  o wywóz nieczystości stałych i płynnych
  o konserwację domofonów
  o nadzór nad prawidłowym wywiązywaniem się z innych umów.
2. Nadzór nad pracą osoby do sprzątania.
3. Prowadzenie spraw meldunkowych oraz kontroli płatności.
4. Reprezentowanie przed urzędami.
5. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej obiektu:
  o Książka Obiektu
  o Teczka Obiektu
6. Zlecanie bieżących przeglądów obiektu:
  o instalacji gazowej - serwis pieca
  o instalacji elektrycznej
  o instalacji odgromowej
  o instalacji wentylacyjno-spalinowych.
7. Przygotowywanie materiałów źródłowych do budowania Planu Gospodarczego i Remontowego.

Obsługę księgową
1. Kalkulacja wysokości stawek zaliczek na pokrycie kosztów bieżących.
2. Rozliczenia podatkowe.
3. Naliczenia wymiarów opłat indywidualnych.
4. Rozliczenia indywidualne wody, ścieków, ogrzewania.
5. Sporządzanie rozliczeń właścicieli w części wspólnej w okresach rocznych.
6. Sporządzanie sprawozdań z wpływów i wydatków na nieruchomości.
7. Przygotowywanie zeznań do Urzędu Skarbowego.
8. Sporządzenie bilansu i rachunku wyników raz w roku nie dłużej niż do 31 marca roku następnego.
9. Przygotowanie założeń do Planu Gospodarczego na rok następny.
10. Przedłożenie dokumentów finansowych do bilansu i rachunku wyników do akceptacji Zarządu Wspólnoty.
11. Analiza kosztów i przychodów.

Załączamy:

1. Zakres obsługi konserwacyjnej nieruchomości.
2. Zakres utrzymania czystości, czyli obowiązki osoby sprzątającej firm współpracujących z nami (są to koszty dodatkowe).
All rights reserved 2006-2014 © Yenna-Savil